Förändringar i kurserna med anledning av Coronaviruset

Den 1 april kom Folkhälsomyndigheten ut med en ny föreskrift om Coronaviruset, som mer i detalj gav riktlinjer för olika verksamheter. Aktuella citat från föreskriften finns längst ner i inlägget. Efter att har läst föreskrifterna, hur andra tolkat dem och försökt kontakta Folkhälsomyndigheten, har jag kommit fram till följande: Seglingskurserna med övernattning kommer att ändras …