Förändringar i kurserna med anledning av Coronaviruset

Den 1 april kom Folkhälsomyndigheten ut med en ny föreskrift om Coronaviruset, som mer i detalj gav riktlinjer för olika verksamheter. Aktuella citat från föreskriften finns längst ner i inlägget.

Efter att har läst föreskrifterna, hur andra tolkat dem och försökt kontakta Folkhälsomyndigheten, har jag kommit fram till följande:

 • Seglingskurserna med övernattning kommer att ändras till dagkurser, kl 9 – 17 båda dagarna. Lunch kommer att ingå, dock inte middag. Manöverkurserna är redan dagkurser och påverkas inte av detta.
 • All verksamhet kommer att försiggå utomhus, men en i taget kan förstås gå in för att gå på toaletten.
 • Alla förväntas iaktta god handhygien, det finns tvål och vatten på toaletten och jag ska försöka få tag i mer handsprit.
 • Mellan kursdagarna kommer jag att rengöra ytorna där vi vistas.
 • Om du känner minsta sjukdomssymptom kan du tyvärr inte delta. Här hittar du en avbokningsförsäkring. Om den inte skulle gälla, om du till exempel bara har lätta symptom, återbetalar jag allt utom bokningsavgiften.
 • Om jag får symptom kommer jag att ställa in kursen och återbetala hela kursavgiften.
 • Priset för seglingskurserna har jag sänkt med 1150 kronor, eftersom middag, övernattning och frukost inte längre ingår.

Jag hoppas att du, med dessa förändringar, kommer att känna dig trygg nog att delta i en kurs i sommar.

Vänliga hälsningar, Linda

Detta skriver Folkhälsomyndigheten:
Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten.

Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:

 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

För idrotten gäller följande råd:

 • Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
 • Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
 • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
 • Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande